Три кроки для надання гуманітарної допомоги Україні

Grazie al sito creato dall’Ufficio del Presidente dell’Ucraina e dal rispettivo Consiglio di Ministri, chiunque può inviare aiuti umanitari per la popolazione ucraina e avere conferma che questi arrivino in Polonia, Ungheria, Romania e altri paesi, tra cui l’Ucraina stessa. / Завдяки сайту, створеному Офісом Президента України та відповідною Радою Міністрів, будь-хто може відправити гуманітарну допомогу українському населенню та мати підтвердження, що вона надходить до Польщі, Угорщини, Румунії та інших країн, у тому числі й до самої України.

HUMANITARIAN AID WEBSITE / ПОРТАЛ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Primo passo / Перший крок

Avvisare / ПОВІДОМИТИ

Avvisare lo stato Ucraino che desideri fornire aiuti umanitari / Україну про бажання надати гуманітарну допомогу

Come? / Як?

  • Puoi chiamare direttamente il call center / Ви можете зателефонувати безпосередньо в кол-центр:
    • 0 800 202 600 (dall’Ucraina, gratuitamente / з України, безкоштовно)
    • +380 44 237 00 02 (per le chiamate da altri paesi, disponibile anche in Ucraina secondo le tariffe dell’operatore di telefonia mobile / для дзвінків з інших країн, також доступні в Україні згідно з тарифами мобільного оператора)
  • Puoi compilare il form online: / Ви можете заповнити онлайн-форму: Humanitarian AID / Гуманітарна допомога

Secondo passo / другий крок

Acquistare / ПРИДБАТИ

Acquista gli aiuti umanitari che sono specificati nella lista “See current needs” e, successivamente, invia una richiesta di permesso di trasporto: / Придбайте гуманітарну допомогу, зазначену в списку «Дивитися поточні потреби», а потім відправте запит на дозвіл на перевезення: Download the declaration / Завантажити декларацію

Sul sito è possibile leggere l’elenco delle amministrazioni militari regionali che si occupano dell’approvazione della domanda di passaggio degli aiuti umanitari in Ucraina. / На сайті можна ознайомитися зі списком обласних військових адміністрацій, які займаються погодженням запиту на перевезення гуманітарної допомоги в Україну.

Terzo passo / Третій крок

Consegnare / ДОСТАВИТИ

Puoi scegliere se far consegnare dentro o fuori l’Ucraina i tuoi aiuti: puoi scegliere dalle liste pubblicate sul sito, in cui sono elencati tantissimi centri umanitari (“abroad” o “in Ukraine”). / Ви можете вибрати, чи здійснювати доставку вашої допомоги в Україну чи за її межі: ви можете вибрати зі списків, опублікованих на сайті, де перелічено багато гуманітарних центрів («за кордоном» чи «в Україні»).

Scorrendo, all’interno del sito, c’è una mappa che registra in tempo reale tutti gli aiuti umanitari che arrivano nel Paese. / Прокручуючи сайт, є карта, яка в режимі реального часу фіксує всю гуманітарну допомогу, яка надходить в країну.

Donazioni e informazioni / Пожертвування та інформація

Per chi volesse, c’è anche la possibilità di fare donazioni monetarie per supportare la popolazione civile colpita dalla guerra o direttamente le forze armate. / Для бажаючих також є можливість зробити грошові пожертви на підтримку мирного населення, постраждалого від війни, або безпосередньо збройних сил.

Per qualsiasi informazioni leggi le domande più frequenti in fondo alla home, oppure compila questo modulo: / Щоб отримати будь-яку інформацію, прочитайте найпоширеніші запитання внизу домашньої сторінки або заповніть цю форму: Request for information / Запит на інформацію

 


Segui #lepilloledicittadinanzattiva

#lepilloledicittadinanzattiva