Il seguente articolo è stato scritto dai ragazzi del progetto Erasmus + coinvolti presso la sede di Cittadinanzattiva Bologna.

A few words about my home place. Like I said earlier in note about myself, I live in small, tourist town Stronie Slaskie. There is a lot of attraction, one of them is a retention and recreational lagoon with an area of 5.5 hectares in the village of Stara Morawa, approx. 1.3 km from the Silesian Stronie. On-site pier with an observation tower, piers, guarded swimming pool, water equipment rental, as well as guest rooms and a campsite.

The attraction that is liked by tourists is Jaskinia Niedzwiedzia (Bear Cave). Bear Cave is the biggest natural peculiarity Massif. It was discovered accidentally during use of marble in the quarry “Kletno III” in the October 1966 year. The cave was formed in Precambrian rocks of old marble, on the right slope of the valley stream Kleśnica, at a height of approx. 800 m above sea level. Known today hallways and rooms are located on three levels and a total length of over 2.7 kilometers. Middle level runs available for tourists, a very attractive tourist route. The Cave presents the number of bones of animals living around the cave during the last ice age (cave bears, lions, wolves and hyenas cave). Among them they dominate the bones of cave bear (Ursus spelaeus), from which the name of the cave.

Various forms of calcite formations (stalactites, stalagmites, stalagmites, draperies, cascades, bowls and toppings necrotic calcite) actuate a delight visitors. The most impressive formations cascading reach a length of 8 meters (the so-called. “The Great Cascade). The most beautiful cave is called” the Hall of the Palace. “In the former quarry excavation pavilion decorated with an interesting museum exhibition, cafe and ticket office with maps and tourist publications.

Another attraction is a Czarna Gora Resort (Black Mountain). It is over 1200 m above sea level.
Cable railway to the Black Mountain is open every day except Mondays and Tuesdays until 27.06, then throughout the summer every day already.

The railway is also available for cyclists, practicing extreme mountain biking, downhill and enduro type. In the mountain resort “Black Mountain” in Sienna it is also the longest active in Poland, gravity-season slide – “Blackadder”. “Blackadder” is safe and 950 meters meandering path alpine coaster.

Slide is a great attraction for both adults and children. The trail ride was designed by experts in the field and under the premise of the design serves to ensure each user, regardless of age, positive emotions and fun. The track runs through three loops, a plurality of turns and a viaduct having a height of 8 m above the stream.

Very popular is also the chapel of Saint Onofrio. Stronie Slaskie is considered to be the Polish Capital of Weddings.

There’s a lot of things to see, It is best to come and see everything with your own eyes.

Kilka slow o moim rodzinnym domu, jak juz wspominalam w poprzedniej notce o mnie, mieszkam w malym, turystycznym miescie – w Stroniu Slaskim. Jest tutaj wiele atrakcji, jedna z nich jest zalew retencyjno-rekreacyjny o powierzchni 5,5 ha we wsi Stara Morawa, ok. 1,3 km od Stronia Śląskiego. Na miejscu molo z wieżą widokową, pomosty, strzeżone kąpielisko, wypożyczalnia sprzętów wodnych, a także pokoje gościnne i pole biwakowe.

Atrakcja, ktora jest lubiana przez turystow jest Jaskinia Niedzwiedzia. Jaskinia Niedźwiedzia jest największą osobliwością przyrodniczą Masywu Śnieżnika. Odkryto ją przypadkowo podczas eksploatacji marmuru w kamieniołomie “Kletno III” w październiku 1966 roku. Jaskinia powstała w starych prekambryjskich skałach marmurowych, na prawym zboczu doliny potoku Kleśnica, na wysokości ok. 800 m n.p.m . Poznane do dziś korytarze i sale znajdują się na trzech poziomach, a ich łączna długość przekracza 2,7 km. Poziomem środkowym biegnie udostępniona dla turystów, niezwykle atrakcyjna trasa turystyczna. W Jaskini prezentowane są ilość kości zwierząt zamieszkujących okolice jaskini w okresie ostatniego zlodowacenia (niedźwiedzi jaskiniowych, lwów, wilków i hien jaskiniowych). Wśród nich dominują kości niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus), od którego pochodzi nazwa jaskini. Obecnie jaskinia stanowi miejsce noclegowe i zimowisko wielu gatunków nietoperzy.

Różnorodne formy nacieków kalcytowych (stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, draperie, kaskady, misy martwicowe i polewy kalcytowe) wprawiają w zachwyt wszystkich odwiedzających. Najbardziej okazałe nacieki kaskadowe osiągają długość 8 metrów (tzw. “Wielka Kaskada). Najpiękniejsza grota nosi nazwę “Sali Pałacowej”. W wyrobisku dawnego kamieniołomu urządzono pawilon z ciekawą ekspozycją muzealną, kawiarnią i kasą biletową z mapami i wydawnictwami turystycznymi.

Inna atrakcja jest Czarna Gora Resort. Polozona jest ponad 1200 m nad poziomem morza. Kolej linowa na Czarną Górę jest czynna codziennie z wyjątkiem poniedziałków i wtorków aż do 27.06, następnie przez całe wakacje już każdego dnia.

Kolej dostępna jest również dla rowerzystów, uprawiających ekstremalne kolarstwo górskie, typu downhill i enduro.

W ośrodku górskim “Czarna Góra” w Siennej czynna jest także najdłuższa w Polsce, całoroczna zjeżdżalnia grawitacyjna – „Czarna Żmija”. “Czarna Żmija” to 950 metrów bezpiecznego i krętego toru alpine coaster.

Zjeżdżalnia jest świetną atrakcją zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Trasa zjeżdżalni została zaprojektowana przez specjalistów w tej dziedzinie i zgodnie z założeniem projektowym ma ona zapewnić każdemu z użytkownikowi, niezależnie od wieku, pozytywne emocje i zabawę. Tor prowadzi przez trzy pętle, liczne zakręty oraz jeden wiadukt o wysokości 8 m, nad potokiem.

Bardzo popularna jest tez kaplica Swietego Onufrego. Stronie Slaskie jest nazywane polska stolica slubow.

Jest tu duzo rzeczy do zobaczenia. Najlepiej jest przyjechac i zobaczyc wszystko na wlasne oczy.


Segui #lepilloledicittadinanzattiva

#lepilloledicittadinanzattiva